×

IZOLA

IZOLA Košice, s.r.o.
Textilná 8, 040 12 Košice
Sekretariát: 055/625 22 54, 678 43 88

Zatepľovanie domov

Izoláciami sa zaoberáme od roku 1991

V súčasnej dobe veľmi aktuálna téma a spôsob, ako ušetriť financie, ušetriť životné prostredie a spríjemniť estetický dojem našich príbytkov.

Argumenty prečo zatepľovať:

Ekonomické hľadisko
Z výsledkov meraní  je zrejmé, že úniky tepla obvodovým plášťom predstavujú cca 25-35 % celkových strát. Zníženie týchto  tepelných strát je možné realizovať jedine zateplením budovy. Pri dodržaní zásad správneho návrhu a realizácie je možné komplexným zateplením ušetriť až 50 % tepla na vykurovanie budovy. Podľa prepočtov sa ekonomická návratnosť investície u 30-40 ročných bytových domov  pohybuje v rozmedzí 5-8 rokov, pri zohľadnení úspory tepla na vykurovanie  a vývoja  cien energie.

Ekologické hľadisko
Úzko súvisí  s menšou spotrebou tepla na vykurovanie a tým podstatné zníženie emisií škodlivých látok do ovzdušia.

Hygienické hľadisko
Zateplený dom zabezpečuje užívateľom lepšiu tepelnú pohodu počas celého roka. V zime je to vyššia teplota pri menších nákladoch a v lete izolácia chráni objekt pred prehrievaním. Dôležité  je aj  zlepšenie hygienických a zdravotných podmienok v interiéri budovy. Zateplením sa zvyšuje povrchová teplota stien a odstraňuje sa tak jedna zo základných podmienok výskytu plesní.

Stavebno–technické a estetické hľadisko
Zateplením obvodového plášťa dostáva budova  nový ochranný obal ktorý ju chráni voči pôsobeniu  nepriaznivých klimatických a ekologických vplyvov. Zateplenie odstraňuje zatekanie škárami  a trhlinami  panelov, taktiež sa výrazne znižuje teplotné namáhanie nosných panelov.

Nezanedbateľným efektom je aj nový výzor, ktorý budova získava. Z fádnych šedých domov sa stávajú veselé a živé stavby a  sídliska sa pomaly  premieňajú na architektonicky zaujímavé celky.


Svojim zákazníkom ponúkame komplexné služby v oblasti zatepľovania a obnovy

Svoje služby poskytujeme prostredníctvom troch stredísk

Kontakt: Ing. Jaroslav Varga, Ing. Stanislav Jurko, Ing. Ladislav Antuš

Kontaktujte nás a radi vám poskytneme viac informácií.