×

IZOLA

IZOLA Košice, s.r.o.
Textilná 8, 040 12 Košice
Sekretariát: 055/625 22 54, 678 43 88

Izoláciami sa zaoberáme od roku 1991

V oblasti realizácie sa špecializujeme na:

Tepelné izolácie
fasád
striech
komplexná obnova bytových domov

Hydroizolácie
striech
spodných stavieb
dodatočné hydroizolácie

Realizujeme
novostavby
rekonštrukcie
sanácie
špeciálne izolácie

Máme dokonale zmapované konštrukčné systémy bytových domov včítane  porúch, ktoré sa u nich vyskytujú. Na základe toho sme si vypracovali vlastné technologické postupy a technické riešenia obnovy. Firma IZOLA vlastní licenciu TASUS na zatepľovanie. 

Realizáciu všetkých nami používaných technológií zabezpečujeme vlastnými vyškolenými pracovníkmi, vybavenými kvalitným náradím. Máme vlastných technických pracovníkov – projekcia, čím vieme pružne reagovať na nepredvídateľné zmeny, ktoré môžu počas realizácie nastať. Materiál je včas pripravený a uskladnený v našich skladoch.

Firma sídli vo vlastných  priestoroch, kde sa nachádzajú kancelárie, predajňa, sklady, dielne, šatne zamestnancov, parkoviská. Dlhodobé skúsenosti, organizačná štruktúra, personálne zloženie a materiálové zázemie vytvárajú optimálne predpoklady pre kvalitnú realizáciu stavby a umožňujú nám poskytnúť dlhodobú záruku, prípadne po vzájomnej dohode údržbu a servis.


Obchodno – technický manažér zákazky: Ing. Stanislav Jurko, Ing. Róbert Lečko, Ing. Tomáš Brečka

Stavbyvedúci: Ing. Marcel Mačuga, Ing. Matej Slivka   

 

Kontaktujte nás a radi vám poskytneme viac informácií.