×

IZOLA

IZOLA Košice, s.r.o.
Textilná 8, 040 12 Košice
Sekretariát: 055/625 22 54, 678 43 88

NEHNUTEĽNOSTI

Textilná 8, Košice

  • Administratívna budova 3.NP
  • Administratívna budova 4.NP

ZÁVESNÉ LÁVKY A KONTAJNERY

  • Stross ZL
  • Stross LK