×

IZOLA

IZOLA Košice, s.r.o.
Textilná 8, 040 12 Košice
Sekretariát: 055/625 22 54, 678 43 88

Izoláciami sa zaoberáme od roku 1991

Zákazníkom zabezpečíme realizáciu zateplenia a hydroizolácií strešných plášťov vrátane doplnkových konštrukcií:
- ľahčené spádové vrstvy
- klampiarske konštrukcie

- strešné vetráky, samoťažné turbíny, bleskozvod
- nosné konštrukcie z trapézových plechov

- parozábrany
- zaštrkovanie, pochôdzne, pojazdné a vegetačné úpravy 

Ponúkame

NOVOSTAVBY
- ocenenie strešného plášťa na základe výkazu výmer s upozornením na odchýlky oproti projektovej dokumentácii
- ocenenie strešného plášťa na základe projektovej dokumentácie
Pri tomto ocenení pracujeme s vlastnou metodikou kalkulácie (nie ODIS, CENKROS a pod.), ktorá položkovite zohľadňuje postupnosť jednotlivých materiálových vrstiev a príslušných prác. Pri oceňovaní používame aktuálne ceny materiálov a prác v závislosti na rozlohe a náročnosti plochej strechy.

REKONŠTRUKCIE
- v prípade, že je spracovaná PD postupujeme podobne, ako v prípade novostavby
- obhliadku strechy, zameranie, fotodokumentáciu, ťahové skúšky a sondy do strešného plášťa za účelom zistenia reálnej skladby plochej strechy
- podľa aktuálneho stavu a požiadaviek investora spracujeme tepelnotechnické posúdenie
- návrh rekonštrukcie ( sanácie, obnovy, opravy) plochej strechy, ktorého súčasťou je:

- technické riešenie
- zjednodušená PD vo forme riešenia rozhodujúcich detailov
- cenová kalkulácia

- súčasťou všetkých CP je aj uvedenie:

- do kedy je CP platná
- akú záruku poskytujeme na materiály a práce
- aké platobné podmienky navrhujeme 

Aplikujeme

Pre realizáciu strešných plášťov používame výrobky slovenských a zahraničných firiem:

Tepelné izolácie
- minerálne dosky ( Knauf Insulation, Isover, Rockwool )
- extrudovaný polystyrén ( DOW Chemical )
- expandovaný polystyrén ( Polyform Podolinec )

Hydroizolácie
- modifikované asfaltové pásy

- výrobky skupiny SIPLAST – ICOPAL, VEDAG
- kotvené a natavované systémy firmy ATAB

- PVC fóliové systémy: SIKAPLAN, ALKORPLAN, FATRAFOL
- olefínové a TPO fólie: VEDAPLAN, SARNAFIL, FIRESTONE

Doplnkový sortiment
Používame chrliče, strešné vtoky, vetracie hlavice, prestupky pre káble, šachty pre zelené strechy atď. od firmy TOPWET

Vlastníme

- vlastné administratívne , skladovacie a výrobné priestory na Textilnej ul. č.8 v Košiciach
- skladujeme najčastejšie používané tepelné izolácie a hydroizolácie, ktoré sú pripravené na predaj, alebo realizáciu
- klampiarsku dielňu vybavenú pre výrobu všetkých prvkov oplechovania strešného plášťa
- potrebnú mechanizáciu pre dopravu a aplikáciu materiálov na ploché strechy

Kontakt: Ing. Róbert Lečko

Kontaktujte nás a radi vám poskytneme viac informácií.