×

IZOLA

IZOLA Košice, s.r.o.
Textilná 8, 040 12 Košice
Sekretariát: 055/625 22 54, 678 43 88

 

NOVINKY 

 

11/2020 - Experimentálna vegetačná strecha s biodiverzným potenciálom

TV rámci projektu APVV-18-0360 ACHIEve Aktívna hybridná infraštruktúra pre špongiové mesto a v spolupráci s firmou IZOLA košice, s.r.o., bola realizovaná pilotná fáza výstavby experimentálnych vegetačných terás ako aktívnych elementov fungujúcich špongiových infraštruktúr. Viac o spolupráci Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a firmy IZOLA Košice s.r.o. sa dozviete v článku publikovanom v časopise Střechy-Fasády-Izolace 11-12/2020.

05/2019 - ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2019

Začiatkom roka 2019 sa na pracovnom stretnutí zišla nominačná komisia ASB GALA 2019. Iniciátor stretnutia, vydavateľstvo JAGA, do komisie pozýva renomované osobnosti z oblasti slovenského stavebníctva a architektúry. Sú to zástupcovia z redakčnej rady časopisu ASB, vedúci predstavitelia stavovských združení či komôr a ďalší odborníci z praxe.

V kategórii ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2019 je jedným z nominovaných konateľ firmy IZOLA Košice, s.r.o., Ing. Jaroslav Varga, CSc.

02/2019 - Momentálne voľné pracovné pozície

- fasádnik - zatepľovač

- strechár - hydroizolatér (asfalt/PVC/TPO/FPO)

Ponuka práce je do trvalého pracovného pomeru, alebo na živnosť. Našim zamestnancom ponúkame stabilné pracovné prostredie. Miesto vykonávania prác je podľa aktuálnej stavebnej zákazky v rámci východného Slovenska. Základnou podmienkou je zdravotná spôsobilosť na vykonávanie prác vo výškach a chuť pracovať. Ak Vás niektorá pracovná pozícia zaujala a máte záujem o pracovný pohovor, kontaktujte naše realizačné oddelenie:

tel. č.:     055 / 6411 815                       stavbyvedúci:  Ing. Marcel MAČUGA

12/2018 - Ukončenie roka

Ukončenie ďalšej úspešnej sezóny oslávila firma IZOLA Košice, s.r.o v priestoroch reštaurácie Koliba Zlatá podkova. O dobrú náladu sa postaral humorista Ander z Košíc, spestrením bola aj neformálna súťaž v bowlingu.

03/2018 - Koncert skupiny Fragile

Firma IZOLA Košice, s.r.o. zorganizovala pre svojich zamestnancov, spolupracovníkov, zákazníkov a sympatizantov koncert hudobnej skupiny Fragile, ktorý sa konal v GES Clube.

06/2017 - Čo priniesli zmeny noriem pri obnove bytových domov

Táto aktuálna problematika bola predmetom odborného seminára, ktorý sa opäť konal v Hoteli Košice, pri príležitosti 26. výročia firmy.

01/2017 - 25 rokov na trhu s izoláciami

Článok publikovaný v časopise Střechy, fasády, izolace 1/2017.

08/2016 - Nové trendy v izoláciách

Pri príležitosti 25. výročia založenia firmy sme zorganizovali odborný seminár pod názvom Nové trendy v izoláciách, ktorý sa konal v Hoteli Košice. Účasť bola tradične vysoká. Čo bolo náplňou seminára sa dozviete tu.

06/2016 - Sme tu už 25 rokov

Rozhovor šéfredaktorky časopisu Eurostav s konateľom spoločnosti v publikácii Príbehy úspešných firiem - 25 rokov na stavebnom trhu.

05/2016 - Sprísňovanie požiadaviek pre návrh a zhotovovanie ETICS

Od januára 2016 je potrebné pri navrhovaní zateplenia zohľadňovať prísnejšie funkčné požiadavky tepelnotechnickej normy STN 73 0540. To súvisí aj so zmenami v oblasti protipožiarnej ochrany pri obnove budov. Do platnosti vstúpili súvisiace predpisy: STN 73 0802/Z2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia, STN 70 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb, ako aj STN 73 2901/O1 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných systémov (ETICS). Tieto zmeny spracoval Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. do dvoch prehľadných publikácií v spolupráci so Združením pre zatepľovanie budov. Stručné informácie o zmenách sa dozviete na stránke ZPZB.sk.

12/2015 - Izolácie spodnej stavby

Špecifické izolácie rekonštruovaných kasární, dnes Kulturparku Košice. Článok uverejnený v časopise strechy, fasády, izolace - o tom, ako sme zúročili dlhoročné skúsenosti, a nadobudli nové poznatky, pri návrhu riešení a realizácii.

04/2015 - Obnovený bytový dom na Karpatskej ulici č. 1 v Košiciach

Ako prebiehal proces obnovy, a tiež porovnanie nákladov, resp. úspor po obnove bytového domu s odstupom času si môžete prečítať v článku uverejnenom na www.tzbportal.sk.

02/2015 - Pasívny dom v Krásnej pri jazere

Ďalší úspešný investičný projekt spoločnosti IZOLA Košice - výstavba prvého pasívneho domu. Veľmi kompaktný objekt je postavený z moderného "polo-montovaného" systému. Sú v ňom zabudované aj systémy šetriace energie pri prevádzke. Celý návrh je v súlade s požiadavkami pre pasívne domy nemeckého Passivhaus Institut, a momentálne je v štádiu kolaudácie a certifikácie. Zrýchlený priebeh výstavby si môžete pozrieť na tomto videu.

11/2014 - "Projekt Dobrá adresa Garbiarska 14, Košice

Spoločnosť IZOLA Košice sa rozhodla zúročiť za roky získané skúsenosti a vedomosti v oblasti zateplenia a obnovy bytových domov, realizáciou vlastného investičného projektu. Projekt Dobrá adresa Garbiarska 14, Košice má vytvoriť bezpečné, nízkoenergetické bývanie v centre Košíc. IZOLA Košice je investorom a zároveň aj zhotoviteľom tohoto projektu.

10/2014 - "Obnova bytového domu na Bukurešťskej 29 v Košiciach s materiálmi od Baumitu

Časopis Správca bytových domov v čísle 4/2014 predstavil svojim čitateľom jednu z mnohých úspešných stavieb, ktoré IZOLA Košice s.r.o. v poslednom čase zrealizovala. Prečítajte si  ČLÁNOK - Správca bytových domov 4/2014 

04/2014 - "Čo prinesie rok 2014 pre stavebníctvo?" 

Diskusné fórum odborného recenzovaného časopisu o stavebníctve a architektúre EUROSTAV - ako vidia slovenské stavebníctvo v roku 2014 predstavitelia významných firiem pôsobiacich na slovenskom stavebnom trhu. Jedným z ôsmich diskutujúcich bol aj Ing. Jaroslav VARGA, CSc. konateľ IZOLA Košice s.r.o.  ... EUROSTAV 03/2014

03/2014 - Zatepľovanie: Mýty a pravda 

Alebo: Prečo realite perfektne zaizolovanej fasády nedokážu čeliť rozprávky o plesniach a ani iné klamlivé historky. A čo môžete urobiť pre to, aby sa vaše sny o úspore energie stali skutočnosťou. S inovatívnymi kontaktnými tepelnoizolačnými systémami Baumit je totiž správna izolácia veľmi jednoduchá ... a ešte viac sa dozviete ak si prečítate Baumit Magazín

10/2013 - Financovanie obnovy Bytových domov štátom, v roku 2014 po novom 

05/2013 - VARIANT- HAUS novinka v našom sortimente

   

 

 

05/2013 - Revidovaná tepelnotechnická norma STN 73 0540 - 2:2013 - Článok Prof. Ing. Zuzany Sternovej, PhD.

 

10/2012 - Ploché strechy - aká izolácia je optimálna pre vašu strechu? - Článok publikovaný v časopise SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 5/2012

 

08/2012 - Ploché strechy - optimálny postup pri rekonštrukcii plochej strechy- Článok publikovaný v časopise SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 4/2012

 

06/2012 - Nové trendy v izoláciách - Prezentačný deň firmy IZOLA Košice s.r.o.

      

06/2012 - Firma IZOLA Košice s.r.o. sa zúčastnila  ako hosť - 1. odborného sympózia

 Zástupcovia firmy prispeli do odbornej časti programu  prednáškami:

Ing. Jaroslav Varga CSc. - Ako sa nestať rukojemníkom zhotoviteľa

Ing. Róbert Lečko - Aby nám nepršalo do domu alebo zásady správneho postupu pri rekonštrukcii striech

Hydroizolatér  Miroslav Šima predviedol praktické ukážky realizácie hydroizolácie plochej strechy.

Krátky pohľad na podujatie:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KFnQAiT6fgs

 

  

 

06/2012 - Kríza je stav mysle - Článok publikovaný v časopise SPRÁVA BUDOV 2/2012